Přivaděč z pražského vodojemu Kopanina do vodojemu společnosti VkM Kožova hora je vodovodním řadem strategického významu, který byl vybudovaný v 80. letech minulého století. Zajišťuje propojení pražské vodárenské soustavy a skupinového vodovodu Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník. Ocelové potrubí o průměru 1000 a 800 milimetrů by bez obnovy nebylo schopné dodávat v trvalém provozu potřebné množství vody. „My jsme si jistí, že potrubí určitě není celé špatné, že tam není 20 špatných kilometrů, jak ale přijít na to, co je špatné. Proto jsme zvolili metodu pipediver, která nám zdiagnostikuje potrubí a ukáže nám zbytkovou životnost toho potrubí. To je ten zásadní výsledek … “ řekl Josef Živnůstek, ředitel VkM. Cena opravy přivaděče se bude pohybovat v řádech stovek milionů korun. Společnost VkM se tedy rozhodla realizovat podrobné průzkumné práce s cílem diagnostikovat aktuální technický stav potrubí prostřednictvím unikátního zařízení Pipediver®, a to za provozu. Ředitel Živnůstek ještě dodal, že jsou první, kdo tuto metodu v České republice použil a že je velmi drahá. Ve výsledku ovšem přinese úspory a je tedy správné ji použít. „Užití této technologie stanoví, kde jsou slabá místa v potrubí a pomůže klientovi lépe vyhodnotit, kde je nutné potrubí zcela nahradit, a kde realizovat jen místní opravy v zeslabených částech,“ vysvětluje technik společnosti Xylem a jeho kolega dodává, že Pipediver Ultra je poměrně nová technologie. Byla uvedena na trh v posledních dvou letech, kdy se realizovaly projekty v Holandsku, Španělsku a Německu. Další z týmu techniků nám ukazuje, jak zařízení vypadá: „Toto je ultrazvukové centrum, které kontroluje defekty v potrubí. A také tu máme záznamové zařízení – světlo a tři kamery, které pořizují video po celou dobu kontroly.“ Výsledky této diagnostiky stanovily zůstatkové životnosti jednotlivých úseků potrubí a přesně určily části vodovodního přivaděče, které je nezbytné rekonstruovat tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz dálkovodu po dalších minimálně dvacet let. Vodohospodáři díky využití PIPEDIVERU zjistili i jednu mimořádnou závadu. „Ukázalo nám to jednu přímou a dost významnou poruchu na potrubí v takovém lesním úvoze, kam normálně nikdo nechodí a my jsme zjistili, že tam úspěšně zaléváme tento lesík. Jinak samozřejmě o poruchách víme, ale o této jsme nevěděli,“ doplňuje Živnůstek. Na tento cílený průzkum plynule navazuje obnova vytipovaných úseků degradovaného ocelového potrubí. Přivaděč pak bude bezpečně dodávat do systému až 250 litrů pitné vody za vteřinu. Dokonce bude možné dodávat vodu také opačným směrem, tedy od Mělníka do Prahy. Termín dokončení celé investiční akce je stanoven na duben 2021.