• Obnova a rozvoj páteřní vodohospodářské infrastruktury

O nás

Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI)

Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI) vznikla s cílem koordinovat přípravu a financování obnovy a rozvoje významných zdrojů pitné vody a páteřních přivaděčů. Současně je partnerem pro kraje a státní správu při přípravě změn legislativy pro zrychlení výstavby páteřní VH infrastruktury a přípravu strategických rozvojových dokumentů, jako jsou Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů a ČR. Členy AVPVI jsou ze 100% municipální vlastníci či provozovatelé VH infrastruktury.

Cíle AVPVI

Financování

Zajistit zdroje pro financování páteřní VH infrastruktury.


Strategie

Spolupracovat na tvorbě strategických rozvojových dokumentech s kraji a ministerstvy.


Legislativa

Navrhovat změny legislativy, které umožní zrychlit výstavbu páteřních přivaděčů a propojení vodárenských soustav.


Ochrana vody

Ochrana zdrojů pitné vody a bezpečnost vodárenské infrastruktury.


Výhody členství

V čem jsou hlavní výhody členství v AVPVI?

Spolupráce

Členství v AVPVI Vám umožňuje spolupodílet se na přípravě dotačních programů.

 

Legislativní změny

Spolupracovat na tvorbě strategických rozvojových dokumentech s kraji a ministerstvy.

 

Výměna zkušeností

Sdílení profesních zkušeností
se členy asociace a pravidelná osobní setkání

 

Monitoring dotací

Monitoring všech dotačních programů.

 

Kontakt

Řešme problémy nedostatku vody dokud je čas!

Spojení na nás

Statutární orgán - rada spolku
Ing. Jiří Šolc - předseda rady
Ing. Svatopluk Březík - člen rady spolku
Jan Birke - člen rady spolku


Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, z.s.
Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4
+420 730 828 828
IČ: 077 13 541
jiri.solc@vakhk.cz