Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku. „Shybka je vlastně zařízení, které umožňuje vodovodu projít pod nějakou překážkou, tady v tom případě pod Labem, pod řekou, která je poměrně veliká a hluboká. Takže ta shybka se zakládá na kótě 11 m pod terénem a má délku více než 140 m. Pro zajímavost, je to jediné zařízení, kde nám voda sama od sebe teče do kopce,“ vysvětluje Bohdan Soukup, technický ředitel Středočeských vodáren. Číst dál: Oprava shybky pod korytem Labe zajistí dodávky pitné vody pro Kladensko
Největší investiční akce v novodobých dějinách VAK Chrudim začíná. Vodárenská společnost zahájila první etapu rekonstrukce přivaděče Vodárenské soustavy východní Čechy (dále VSVČ) mezi prameništěm podzemní vody v Podlažicích a vodojemem ve Slatiňanech. I když během obnovy jedenácti kilometrů potrubí bude celý přivaděč mimo provoz, lidé to na dodávkách pitné vody nijak nepocítí. Číst dál: K opravě strategického vodovodního přivaděče se přihlásil i stát
Přivaděč z pražského vodojemu Kopanina do vodojemu společnosti VkM Kožova hora je vodovodním řadem strategického významu, který byl vybudovaný v 80. letech minulého století. Zajišťuje propojení pražské vodárenské soustavy a skupinového vodovodu Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník. Ocelové potrubí o průměru 1000 a 800 milimetrů by bez obnovy nebylo schopné dodávat v trvalém provozu potřebné množství vody. Číst dál: Pipediver se poprvé v České republice ponořil do vodovodního přivaděče
Tisková zpráva ze dne 9.1.2020

Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (AVPVI) vítá rozhodnutí ministra zemědělství Miroslava Tomana zřídit sčenou na prvních sedm připravených staveb s tím, že stát takto vlastníkům vodárenské infrastruktury finančně pomůže do 70 % ceny stavby. Pro dokončení celé rekonstrukce a propojení by podle analýzy AVPVI bylo třeba asi 20 miliard korun.

Číst dál: Stát se přihlásil ke strategické obnově vodovodních soustav, vodárny to vítají