Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 milionů korun. Jde o rekordní číslo za mnoho posledních let v historii zlínských vodáren. VaK Zlín kontinuálně zvyšuje objem investičních prostředků, které vkládá do obnovy infrastruktury. Pro rok 2021 má naplánováno investovat 100 milionů korun. Prostředky se rozdělí mezí více než 40 projektů - cca 40 milionů korun do pitné vody, 30 milionů do odpadní vody a zbývajících 30 milionů půjde na technologie a případné neplánovaně vynucené investice. Mezi největší akce patří vyřešení nedostatku vody a rekonstrukce infrastruktury v obci Řetechov. Mimo Řetechova spadá do akčního plánu VaKu na vyřešení „suchých“ obcí také tlaková stanice Sehradice a Kašava. V plánu je také rekonstrukce zlínské ulice Boněcko, v Otrokovicích ulice Janáčkova nebo výměna 1000 metrů potrubí v obci Žlutava. Z největších projektů na odpadní vody půjde o čerpací stanici ve Veselé a její přepojení na čistírnu odpadních vod (cca 7,6 milionu korun), dobudování kanalizace v Lužkovicích či rekonstrukci kanalizace v Luhačovicích na ulici Družstevní. V roce 2021 bude dokončena také strategická smluvní investice s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. – investice za celkem 20 milionů korun se týká zajištění fyzické i kybernetické bezpečnosti vodárenských objektů. Další velmi důležitou položkou v rozpočtu VaKu je projekční příprava na budoucí rekonstrukce vodárenské infrastruktury. Zcela nejvýznamnější pozici má příprava rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů Slušovice - Klečůvka – Zlín Beckov a v opačném směru potom Tlumačov – Malenovice. Tuto, pro celý Zlín zásadní stavbu, chce VaK Zlín zahájit také v letošním roce. „Do roku 2021 jdeme ještě s další posilou v oblasti investic. Podařilo se nám po mnoha letech dosáhnout na první dotaci ministerstva zemědělství. To je významný posun v pozici VaKu,“ dodává Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.