Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájí k 1. listopadu 2020 rekonstrukci úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Jejím předmětem bude rozšíření její výrobní kapacity ze současných 150 na 250 litrů za sekundu.Toto opatření je nezbytné provést z důvodu zvýšení zabezpečenosti v dodávkách pitné vody pro obyvatele a průmysl okresu Hradec Králové. V posledních několika letech se výrazně projevuje sucho a mohlo by tak dojít k omezení v čerpání vody na jiných zdrojích. Úpravna vody je jedním ze zdrojů Vodárenské soustavy východní Čechy, která zásobuje pitnou vodou okresy Hradec Králové, Pardubice, Náchod a Chrudim s celkovým počtem 500 tisíc obyvatel a průměrnou spotřebou 720 litrů za sekundu.V rámci rekonstrukce úpravny dojde k doplnění strojně technologického vybavení. Náklady stavby jsou 46,9 milionů korun. Tyto budou ze 70 % pokryty dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství (tj. 32,8 milionů korun). Stavba bude zahájena 1. listopadu 2020 s předpokládaným ukončením v dubnu 2022. Dodavatelem stavby je firma ENVI-PUR s.r.o., Praha, která bude projekt realizovat na základě návrhu provedeného projekčními kancelářemi VODING Hranice spol. s r.o., Hranice na Moravě a EKOEKO s.r.o., České Budějovice. Úpravna vody v Hradci Králové procházela rozsáhlou rekonstrukcí již v letech 2012-2014, při které došlo ke kompletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního řídicího systému. Zdrojem surové vody je voda povrchová z řeky Orlice. V roce 2019 byla úpravna Hradec Králové – Orlice provozována v trvalém a stabilním provozu od září do června a dodávala tak poměrně významnou část vody do části Vodárenské soustavy východní Čechy. Úpravna bývá v provozu celkem 10 měsíců v roce s provozní přestávkou v době letních prázdnin. Výkon úpravny je obvykle 90 l/s a dodává tak přibližně 40 % vody pro aglomeraci Hradce Králové a okolí. V roce 2019 došlo na ÚV Orlice k další významné investici – byl rekonstruován stupeň filtrace přes granulované aktivní uhlí. Došlo k výměně vnitřní technologie filtrů a bylo dodáno nové aktivní uhlí. Navíc je nově k dispozici všech 8 filtrů, tedy doba zdržení na tomto stupni je dvojnásobná.